מעמד הילד בקביעת משמורתו
|

מעמד הילד בקביעת משמורתו

"2. אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם. 11. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה." (חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב-1992) מאמר זה עוסק בסוגיית זכות הילד להביע את רצונו בענייני…